นโยบายการจัดส่งสินค้า

ช่องทางการจัดส่ง

 • ไปรษณีย์ไทย  
 • บริษัทขนส่งเอกชน

เงื่อนไขการจัดส่ง

บริการจัดส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท

นโยบายการจัดส่งสินค้า

“บจก. เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง” จัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีระยะเวลาและอัตราค่าจัดส่งดังนี้

 1. จัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนใช้เวลาประมาณ 2-5 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

น้ำหนัก*

ไม่เกิน 2 กิโลกรัม

2 – 3 กิโลกรัม

3 – 4 กิโลกรัม

4 – 5 กิโลกรัม

5 – 7 กิโลกรัม

7 – 10 กิโลกรัม

10 – 15 กิโลกรัม

15 – 20 กิโลกรัม

*พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม

 1. จัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 วันทำการ

น้ำหนัก*

ไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม

0.5 – 1.0 กิโลกรัม

1.0 – 1.5 กิโลกรัม

1.5 – 2.0 กิโลกรัม

2.0 – 2.5 กิโลกรัม

2.5 – 3.0 กิโลกรัม

3.0 – 3.5 กิโลกรัม

3.5 – 4.0 กิโลกรัม

4.0 – 4.5 กิโลกรัม

4.5 – 5.0 กิโลกรัม

5.0 – 5.5 กิโลกรัม

5.5 – 6.0 กิโลกรัม

6.0 – 6.5 กิโลกรัม

6.5 – 7.0 กิโลกรัม

7.0 – 7.5 กิโลกรัม

7.5 – 8.0 กิโลกรัม

8.0 – 8.5 กิโลกรัม

8.5 – 9.0 กิโลกรัม

9.0 – 9.5 กิโลกรัม

9.5 – 10 กิโลกรัม

*พัสดุไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ กำหนดพิกัดไว้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

หมายเหตุ

 • บจก. เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงิน
 • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อจากบจก. เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า
 • สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
 • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และเมื่อยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก
 • ในกรณีที่เกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าเนื่องจากเหตุสุดวิสัย บจก. เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์
 • ระยะเวลาการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่ง, วันหยุด และช่วงเทศกาล
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx และติดตามสถานะการสั่งซื้อได้ทาง www.acestarinter.com/contact-us
 • *กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง