นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

บจก. เอซ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง มีความมุ่งมั่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์สตาร์รี (Starry) ในกรณีสินค้าที่ซื้อไปมีความชำรุดเสียหายโดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของร้านค้า ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 7 วันหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้า ทั้งนี้สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ต้องเป็นสินค้าราคาปกติ ไม่รวมสินค้าที่ร่วมรายการขายพิเศษต่างๆ และสินค้ารวมถึงบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

สินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้

 • ได้รับสินค้าผิดไม่ตรงกับเอกสารคำสั่งซื้อหรือใบเสร็จ
 • สินค้าชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้าเองหรือเกิดจากการจัดส่ง
 • สินค้ามีปัญหาภายใน 7 วันที่ใช้งาน 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนสินค้า

 • สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนต้องมีสภาพสมบูรณ์และยังไม่ได้ถูกใช้งาน
 • การเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการนำส่ง หรือส่งสินค้ากลับมายังสาขาที่ซื้อสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตามวันที่บันทึก/ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าก่อนรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนมา
 • ในกรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า โดยจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ผู้ซื้อ
 • บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการเปลี่ยนสินค้าเฉพาะกรณีที่สินค้าพิสูจน์ได้ว่าเกิดความเสียหายจากความบกพร่องของบริษัทฯ (ค่าจัดส่งไม่เกิน 100 บาทต่อรายการสั่งซื้อ)
 • ในกรณีไม่มีสินค้าเดิมให้เปลี่ยนใหม่ ทางบริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าชนิดหรือขนาดอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าสินค้าเดิมได้ตามที่ลูกค้าและบริษัทฯ เห็นสมควร
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

 1. แจ้งปัญหาสินค้าและความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2408 1580 หรืออีเมล:[email protected]
 2. เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งยืนยันความประสงค์เปลี่ยนสินค้า
 3. นำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน พร้อมกล่องพัสดุที่มีตราประทับและรหัสบาร์โค้ดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ใบเสร็จรับเงินตัวจริง และใบกำกับภาษี ติดต่อที่ Ace Star International Trading Co., 42 เพชรเกษม 21 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ในเวลาทำการปกติ วันจันทร์-ศุกร์09:00-17.00 น.
 4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ หลังจากตรวจสอบสภาพสินค้าและยืนยันสถานะการเปลี่ยนสินค้า โดยการเปลี่ยนสินค้าจะแล้วเสร็จภายใน 7-10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันการเปลี่ยนให้ลูกค้าทราบ ไม่นับรวมระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์

ที่อยู่สำหรับติดต่อ

Ace Star International Trading Co., Ltd.
42 เพชรเกษม 21 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0 2408 1580
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: www.acestarinter.com